Hãy xem để biết mà cẩn thận hơn trước khi quá muộn. Ra khỏi nhà, khỏi phòng làm việc nhớ tắt quạt, tắt máy lạnh, tắt thiết bị điện không cần thiết vừa tiết kiệm vừa phòng ngừa cháy nổ.

Hãy xem nâng cao cảnh giác: Ra khỏi nhà, khỏi phòng làm việc nhớ tắt quạt, tắt máy lạnh, tắt thiết bị điện không cần thiết vừa tiết kiệm vừa phòng ngừa cháy nổ.

Hãy xem nâng cao cảnh giác: Ra khỏi nhà, khỏi phòng làm việc nhớ tắt quạt, tắt máy lạnh, tắt thiết bị điện không cần thiết vừa tiết kiệm vừa phòng ngừa cháy nổ.

Source: Intertnet

Hãy xem nâng cao cảnh giác: Ra khỏi nhà, khỏi phòng làm việc nhớ tắt quạt, tắt máy lạnh, tắt thiết bị điện không cần thiết vừa tiết kiệm vừa phòng ngừa cháy nổ.

Hãy xem nâng cao cảnh giác: Ra khỏi nhà, khỏi phòng làm việc nhớ tắt quạt, tắt máy lạnh, tắt thiết bị điện không cần thiết vừa tiết kiệm vừa phòng ngừa cháy nổ.

Source: Internet
Chia sẻ video này lên Facebook: