Về chúng tôi

Hệ thống chia sẻ video của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận.

Kênh video tuyên truyền chính thức của Đảng bộ Khối.

Phiên bản 1.0 phát hành ngày 22/6/2021