Buồn làm chi em ơi, nhậu đi thôi.

Cuối tuần rồi anh em ơi!

Chia sẻ video này lên Facebook: